top of page

Generelle vilkår og betingelser og kundeoplysninger


I. Generelle vilkår og betingelser


§ 1 Grundlæggende bestemmelser


(1) Følgende vilkår og betingelser gælder for kontrakter, som du indgår med os som leverandør (Timber & Jack GmbH) via
Luk webstedet www.timber-jack.com. Medmindre andet er aftalt, modsiges medtagelsen af dine egne vilkår og betingelser, hvis det er relevant.


(2) En forbruger i henhold til følgende regler er enhver fysisk person, der indgår en juridisk transaktion til formål, der overvejende hverken er kommercielle eller selvstændige. En iværksætter er enhver fysisk eller juridisk person eller et juridisk partnerskab, der, når de indgår en juridisk transaktion, handler i deres selvstændige professionelle eller kommercielle aktivitet.
 

§ 2 Kontraktindgåelse


(1) Genstanden for kontrakten er salg af varer.
(2) Så snart det pågældende produkt er placeret på vores hjemmeside, afgiver vi et bindende tilbud om at indgå en kontrakt for online-indkøbsvognssystemet under de betingelser, der er angivet i varebeskrivelsen.
(3) Kontrakten indgås via online indkøbskurvsystemet som følger:
De varer, der er beregnet til køb, lægges i "indkøbskurven". Du kan bruge den tilsvarende knap i navigationslinjen til at hente "indkøbskurven" og til enhver tid foretage ændringer der. Efter at have ringet op til "Checkout"-siden og indtastet dine personlige data samt betalings- og forsendelsesbetingelserne, vil du
Til sidst vises ordredata som en ordreoversigt. Hvis du bruger et øjeblikkelig betalingssystem (f.eks. PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, Sofortüberweisung) som betalingsmetode, vil du enten blive dirigeret til ordreoversigtssiden i vores online shop eller videregivet til hjemmesiden for udbyderen af den øjeblikkelige betaling system. Hvis du videresendes til det respektive øjeblikkelige betalingssystem, skal du foretage det relevante valg eller indtaste dine data der. Til sidst vil du få vist ordredataene som en ordreoversigt på hjemmesiden for udbyderen af øjeblikkelig betalingssystem eller efter at du er blevet dirigeret tilbage til vores online shop. Inden du afgiver ordren, har du mulighed for at tjekke oplysningerne i ordreoversigten igen, ændre dem (også via "tilbage"-funktionen i internetbrowseren) eller annullere ordren. Ved at afgive ordren via den tilsvarende knap ("ordre mod gebyr" eller lignende beskrivelse) erklærer du juridisk bindende accept af tilbuddet, hvorved kontrakten indgås.
(4) Dine henvendelser om at udarbejde et tilbud er ikke bindende for dig. Vi afgiver et bindende tilbud til dig i tekstform (f.eks. via e-mail), som du kan acceptere inden for 5 dage (medmindre en anden periode er angivet i det respektive tilbud).
(5) Behandlingen af ordren og transmissionen af alle nødvendige oplysninger i forbindelse med indgåelsen af kontrakten er delvist automatiseret via e-mail. Du skal derfor sikre dig, at den e-mailadresse, du har gemt hos os, er korrekt, at modtagelsen af e-mails er teknisk sikret og i særdeleshed ikke er forhindret af SPAM-filtre.


§ 3 Særlige aftaler om udbudte betalingsformer


(1) Betaling via Klarna
I samarbejde med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyder vi følgende betalingsmuligheder. Betaling sker til Klarna:
Faktura: Betalingsperioden er 14 dage fra afsendelse af varerne / billetten / eller, for andre tjenester,
Levering af tjenesten. De komplette faktureringsbetingelser for de lande, hvor denne betalingsmetode er tilgængelig, kan findes her: Tyskland, Østrig.
Sofortüberweisung: Tilgængelig i Tyskland og Østrig. Din konto vil blive debiteret umiddelbart efter indsendelse af
Bestille.
Direkte debitering: Debiteringen sker efter varerne er afsendt. Du vil blive informeret om tidspunktet på mail.
Kreditkort (Visa / Mastercard): Tilgængelig i Tyskland og Østrig. Debiteringen sker efter at varerne eller billetterne er afsendt / tjenesten er tilgængelig eller, ved abonnement, i henhold til de meddelte tider.
Brugen af betalingsmetoderne faktura og/eller lejekøb og/eller direkte debitering kræver en positiv kreditkontrol. I den forbindelse videregiver vi dine data til Klarna med henblik på adresse- og kredittjek som en del af købsinitieringen og behandlingen af købskontrakten. Forstå venligst, at vi kun kan tilbyde dig de betalingsmetoder, der er baseret på
Kredittjekresultater er tilladte.
Yderligere information og Klarnas brugsbetingelser kan findes her. Generel information om Klarna er tilgængelig her. Hende
Klarna behandler personoplysninger i overensstemmelse med gældende databeskyttelsesregler og i overensstemmelse med oplysningerne i Klarnas databeskyttelsesforskrifter.

 


§ 4 Tilbageholdelsesret, Ejendomsforbehold


(1) Du kan kun udøve en tilbageholdelsesret, hvis det drejer sig om krav fra samme kontraktforhold.
(2) Varerne forbliver vores ejendom, indtil købesummen er betalt fuldt ud.
(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende også:
a) Vi forbeholder os ejendomsretten til varerne, indtil alle krav fra det aktuelle forretningsforhold er fuldt ud afgjort. Forud for overdragelsen af ejendomsretten til de varer, der er omfattet af ejendomsforbehold, er pantsætning eller sikkerhedsstillelse ikke tilladt.
b) Du kan videresælge varerne i den almindelige virksomhed. I dette tilfælde overdrager du os alle krav i størrelsen af det fakturabeløb, der tilfalder dig fra videresalget, vi accepterer overdragelsen. Du er endvidere bemyndiget til at inddrive kravet. Men hvis du ikke opfylder dine betalingsforpligtelser korrekt, forbeholder vi os retten til selv at inddrive kravet.
c) Hvis de forbeholdte varer kombineres og blandes, erhverver vi medejerskab af den nye vare i forholdet mellem fakturaværdien af de reserverede varer og de øvrige forarbejdede varer på forarbejdningstidspunktet.
d) Vi forpligter os til at frigive de værdipapirer, som vi er berettiget til på din anmodning, for så vidt som realisationsværdien af vores
Sikkerhedsstillelse overstiger kravet til sikkerhed med mere end 10 %. Udvælgelsen af de værdipapirer, der skal frigives, påhviler os.

 

§ 5 Garanti


(1) De lovpligtige garantirettigheder gælder.
(2) Som forbruger bedes du kontrollere varen for fuldstændighed, åbenlyse mangler og umiddelbart efter levering
For at kontrollere transportskader og at underrette os og speditøren om eventuelle reklamationer så hurtigt som muligt. Hvis du undlader at gøre det, har dette ingen indflydelse på dine lovpligtige garantikrav.
(3) Hvis du er iværksætter, gælder følgende i afvigelse fra ovenstående garantibestemmelser:
a) Kun vores egne oplysninger og producentens produktbeskrivelse anses for at være aftalt som kvaliteten af varen, men ikke anden reklame, offentlige kampagner og udtalelser fra producenten.
b) I tilfælde af mangler garanterer vi efter eget valg reparation eller efterfølgende levering. Hvis afhjælpningen af manglen mislykkes, kan du enten anmode om et afslag i prisen eller fortryde kontrakten. Afhjælpning af mangler anses for mislykket efter et mislykket andet forsøg, medmindre andet især følger af varens eller manglens beskaffenhed eller de øvrige omstændigheder. Ved reparationer skal vi ikke afholde de øgede omkostninger, der opstår ved forsendelsen af varerne til et andet sted end udførelsesstedet, forudsat at forsendelsen ikke svarer til varens tilsigtede anvendelse.
c) Garantiperioden er et år fra levering af varerne. Forkortelsen af fristen gælder ikke:
- skyldigt forvoldt skade, der kan henføres til os fra skade på liv, krop eller helbred og med
Anden skade forårsaget forsætligt eller ved grov uagtsomhed;
- så vidt vi svigagtigt har skjult manglen eller har givet garanti for varens kvalitet;
- for genstande, der er blevet brugt til en bygning i overensstemmelse med deres normale brug og har forårsaget dens mangel;
- i tilfælde af retskrav, som du har mod os i forbindelse med garantirettigheder.

 

§ 6 Lovvalg, opfyldelsessted, værneting


(1) Tysk lov finder anvendelse. For forbrugerne gælder dette lovvalg kun, såfremt dette ikke fjerner den beskyttelse, der er givet ved ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted (begunstigelsesprincippet).
(2) Opfyldelsesstedet for alle tjenester fra forretningsforbindelserne med os samt jurisdiktionsstedet er vores registrerede hjemsted, hvis du ikke er en forbruger, men en købmand, en juridisk enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig offentligretlig fond
er. Det samme gælder, hvis du ikke har et generelt værneting i Tyskland eller EU, eller hvis dit opholdssted eller sædvanlige opholdssted ikke er kendt på det tidspunkt, hvor sagen anlægges. Beføjelsen til at appellere til domstolen på et andet juridisk værneting forbliver upåvirket.
(3) Bestemmelserne i FN's salgskonvention gælder udtrykkeligt ikke.

 

II. Kundeoplysninger


1. Sælgers identitet


Timber & Jack GmbH
Kapplerbergstrasse 54
78476
  Allensbach
Tyskland

 

Tlf. +49 7732/910674
E-mail: info@timber-jack.com


Alternativ konfliktløsning:
Europa-Kommissionen tilbyder en platform for udenretslig online tvistbilæggelse (OS-platform), tilgængelig på https://ec.europa.eu/odr.

 

2. Oplysninger om indgåelse af kontrakten
De tekniske trin for indgåelse af kontrakten, indgåelsen af selve kontrakten og rettelsesmulighederne udføres i overensstemmelse med bestemmelserne "Kontraktindgåelse" i vores generelle vilkår og betingelser (Del I.).


3. Kontraktsprog, kontrakttekstlagring
3.1. Kontraktsproget er tysk.
3.2. Vi gemmer ikke den fulde tekst af kontrakten. Før du afgiver ordren via online indkøbskurvsystemet
kontraktdataene kan printes ud ved hjælp af browserens printfunktion eller gemmes elektronisk. Efter modtagelse af
Hvis du bestiller hos os, vil ordredataene, de oplysninger, der kræves af loven for fjernsalgsaftaler og de generelle vilkår og betingelser, blive sendt til dig igen via e-mail.
3.3. Ved forespørgsler om tilbud uden for online indkøbskurvsystemet modtager du alle kontraktdata som en del af et bindende tilbud i tekstform, fx på mail, som du kan printe ud eller gemme elektronisk.

 

4. Codes of Conduct
4.1. Vi har underkastet os købers kvalitetskriterier fra Händlerbund Management AG, som kan ses på: https://www.haendlerbund.de/de/downloads/kaeufersiegel/kaeufersiegel-zertferenzbedingungen.pdf.

 

5. Væsentlige egenskaber ved produktet eller tjenesten
De væsentlige egenskaber ved varerne og/eller tjenesterne kan findes i det respektive tilbud.

 

6. Priser og betalingsmetoder
6.1. Priserne angivet i de respektive tilbud samt forsendelsesomkostningerne repræsenterer de samlede priser og inkluderer alle
Priskomponenter inklusive alle gældende afgifter.
6.2. Fragtomkostningerne er ikke inkluderet i købsprisen. De kan kaldes op via en tilsvarende mærket knap på vores hjemmeside eller i det pågældende tilbud, vises separat i løbet af bestillingsprocessen og afholdes desuden af dig, medmindre der er lovet gratis levering.
6.3. Hvis leveringen sker til lande uden for Den Europæiske Union, kan vi pådrage os yderligere omkostninger, som vi ikke er ansvarlige for, såsom told, skatter eller pengeoverførselsgebyrer (overførsels- eller valutakursgebyrer for kreditinstitutterne), som du skal afholde .
6.4. Eventuelle omkostninger til overførsel af penge (kreditinstitutternes overførsels- eller valutakursgebyrer) skal afholdes af dig i tilfælde, hvor leveringen sker til et EU-medlemsland, men betalingen er iværksat uden for EU.
6.5. De tilgængelige betalingsmetoder er under en tilsvarende mærket knap på vores
Internettilstedeværelse eller vist i det respektive tilbud.
6.6. Medmindre andet er angivet for de enkelte betalingsformer, forfalder betalingskravene fra den indgåede kontrakt til betaling straks.

 

7. Leveringsbetingelser
7.1. Leveringsbetingelserne, leveringsdatoen og eventuelle eksisterende leveringsbegrænsninger kan findes under a
tilsvarende knap på vores hjemmeside eller i det respektive tilbud.
7.2. For så vidt du er forbruger, er det lovreguleret, at risikoen for hændeligt tab og hændelig forringelse af den solgte vare under forsendelsen først overgår til dig, når varerne afleveres, uanset om forsendelsen er forsikret eller uforsikret. Dette gælder ikke, hvis du selvstændigt har bestilt et transportfirma, der ikke er navngivet af iværksætteren eller en person, der på anden måde er udpeget til at udføre forsendelsen.
Hvis du er iværksætter, sker levering og forsendelse på eget ansvar.

 

8. Lovpligtige garantirettigheder
Ansvaret for mangler er baseret på "Garanti"-bestemmelsen i vores generelle vilkår og betingelser (del I).
Disse vilkår og betingelser og kundeoplysninger blev oprettet og vil blive oprettet af Händlerbunds advokater, der specialiserer sig i it-ret
permanent kontrolleret for juridisk overensstemmelse. Händlerbund Management AG garanterer teksternes retssikkerhed og er ansvarlig i tilfælde af advarsler. Du kan finde mere information om dette på: https://www.haendlerbund.de/de/leistungen/rechtssicherheit/agbservice.

 

sidste opdatering: 27/10/2020

bottom of page