top of page

Bemærkninger om bortskaffelse af batteri

I forbindelse med salg af batterier eller med levering af apparater, der indeholder batterier, er vi forpligtet til

Informer dig om følgende:

Som slutbruger er du juridisk forpligtet til at returnere brugte batterier. Du kan købe gamle batterier, som vi har eller har haft i vores sortiment som nye batterier, gratis på vores forsendelseslager (Timber & Jack GmbH, Kapplerbergstr. 54,  78476 Allensbach, Tyskland). Symbolerne vist på batterierne har følgende betydning:

Symbolet på den overstregede skraldespand betyder, at batteriet ikke må smides i husholdningsaffaldet.

Pb = batteri indeholder mere end 0,004 vægtprocent bly

Cd = batteri indeholder mere end 0,002 vægtprocent cadmium

Hg = batteri indeholder mere end 0,0005 vægtprocent kviksølv.

Bemærk venligst ovenstående instruktioner.

bottom of page